Bérleti feltételek + információk


A gépkocsi átvételekor szükséges iratok :

 • az átvevő személy személyi igazolványa (érvényes legalább a bérleti idö végéig)
 • jogosítványa (érvényes legalább a bérleti idö végéig),
 • lakcím igazoló kártyája (érvényes legalább a bérleti idö végéig),
 • a szükséges kaució,
 • valamint a bérleti díj.
 • egy harmadik irat bemutatása, ami lehet : TAJ kártya, adó kártya, közüzemi számla, útlevél.

Cégünknél elsö alkalommal gépkocsit bérlö ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése is a személyi irataival.
A gépkocsi bérleti dijak minden esetben 24 órára (1 bérleti nap) vonatkoznak.
A gépkocsi átvételének idöpontjál, a következö nap ugyanazon órájáig tart az 1 bérleti nap.
A gépkocsi leadásánál 30 perc késés esetén pótdij nem kerül felszámításra viszont az azon túli késés esetén fél, 4 órán túli késésnél egy nap bérleti díj kerül felszámításra.
A bérleti díj és a kaució összege MINDEN esetben ELÖRE fizetendö ! A fizetés történthet készpénzel vagy bankkártyával a telephelyünkön, illetve elöre utalással.
A gépkocsit kizárólag a bérleti szerzödében meghatalmazott személy vezetheti.

Kaució - Letét:

A gépkocsi bérlésekor biztonsági letétet kell fizetni, ami a gépkocsi átvétele idöpontjában történik meg. A biztonsági letét a gépkocsi visszavételekor visszatérítésre kerül, amennyiben a megfelel az átvételkori állapotának.
A letét / kaució járművenként 300 000 Ft. Külföldre utazás esetén a letét változhat. A biztonsági letét nem érvényes kerék-, gumi-, utas sérülésekre, illetve rongálásokra.

Autó átadás-átvétele:

A gépkocsit tisztán, üzemanyaggal teljesen feltöltve adjuk át, így ennek megfelelően kell visszaadni a bérbeadónak.A gépkocsit a Karteline Kft központi telephelyén térítésmentesen adjuk és vesszük át munkaidőben (H-P 9-17 óra között). Ellenkező esetben, mint pl. vidéken kiszállás, munkaidőn túli felvétel és leadás vagy reptéri átadás különdíjat számítunk fel.

Üzemanyag:

A bérlö köteles a megfelelő üzemanyagot tankolni a gépkocsiba. A nem megfelelő üzemanyag tankolásából eredő károkat köteles megtéríteni a bérlö( pl. üzemanyagcsere, javítás stb.)

A bérelt gépkocsit tilos :

 • másnak bérbe, ill. kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést átengedni
 • autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni
 • másik jármű vontatására használni
 • hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása esetén használni
 • alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek a vezetést átengedni
 • a Karterline Kft. engedélye nélkül külföldre vinni

A bérlö a teljes - a gépkocsi értékéig terjedő - kárösszeget köteles megfizetni, ha :

 • az általános bérleti feltételeket megszegi
 • ha önhibájából közlekedési balesetet okoz
 • a gépkocsit gondatlanul, szakszerűtlenül üzemeltette, túlterhelte
 • az alkatrészek, tartozékok, felszerelések hiányoznak
 • a gépkocsit gondatlanul tárolta, magára hagyta
 • a gépkocsit nem a KRESZ előírásai alapján használta
 • nem a megengedett sebességel közlekedett (a rendörségi anyagokat/feljelentést továbbítjuk a bérlö részére postán),
 • minden olyan károkért, melyek akkor keletkeznek, ha a gépkocsit elhagyta és nem zárta be vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolt
 • a gépkocsiban hagyta a gépjármű kulcsát, forgalmi engedélyét.

Baleset :


A bérlö minden esetben köteles rendöri intézkedést kérni akár személyi, akár anyagi kárral járó baleset történt és az eljárást kezdeményezi - illetve azonnal felvenni a kapcsolatot a Karteline Kft. munkatársaival.
A bérlö a rendőrség által felvett jegyzőkönyv egy példányát köteles átadni a bérbeadónak. A balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni.

Műszaki meghibásodás

Műszaki meghibásodás esetén köteles a bérlö a nap bármely szakában intézkedést kérni a Karteline Kft. munkatársaitól a megadott telefonszámokon.

A napi díj tartalmazza :

 • kötelező biztosítást
 • súlyadót
 • rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségeket
 • tiszta állapotban történő átadást

A napi díj nem tartalmazza :

 • üzemanyag költséget
 • nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségeket
 • tartozék hiány: a gépkocsik a KRESZ előírt kötelező tartozékokkal kerülnek átadásra, melyeket a bérlő köteles hiánytalanul megőrizni
 • gumijavítás: az abroncs sérülése, használhatatlanná válása esetén a javítás és a pótlás a bérlőt terheli
 • a magyar és külföldi autópálya matricákat, a parkolási díjakat, valamint az úthasználati díjakat.

Külön szolgáltatások :


Igény szerint külön eszközök és tartozékok bérelhetök, mint pl. hólánc, gyermekülés, tetöbox, tetőcsomagtartó stb. A külön extrákat kérem a foglalásnál jelezzék! A bérlő köteles a bérelt gépkocsit, tartozékait, más okmányait a legnagyobb gondossággal használni, kezelni, valamint a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait magánál tartani.
A gépkocsi ellopása esetén annak teljes értékét köteles a bérlő megfizetni, ha a lopás bejelentését követően nem tudja felmutatni a gépjármű eredeti kulcsát, a riasztó kapcsolót, indításgátlót, bérleti szerződést és forgalmi engedélyt.

A bérlettel kapcsolatos bárminemüvités esetek rendezésére a felek a Dabasi Városi Bíróság illetékességét ismerik el.